داستان صوتی درخت بخشنده (هدیه گروه فرهنگی گرزمان)

داستان درخت بخشنده

اثر شل سیلور استاین

ترجمه رضی هیرمندی(خدادادی)

نشر هستان

گوینده: مریم نظامی نژاد

داستان گوی فارسی: آوا احمدی عطار

داستان گوی انگلیسی: هستی احمدی عطار

سرپرست گویندگان: زهرا مظفری

میکس و افکت در استودیو گَرُزمان

 

پیشکش به تمام همراهان عزیز و ارزشمند گروه فرهنگی گَرُزمان